Arkkitehtitoimisto ON Oy  |  Snellmaninkatu 2A 70100 KUOPIO  |  Puhelin 050 595 0419  |  etunimi.sukunimi@arktsto.fi

40x440

Olli Nieminen

Arkkitehti, SAFA

Arkkitehti, 1989 Oulun yliopisto
Suunnittelijaluokitus SKOL 01
Suunnittelijapätevyys poikkeuksellisen vaativa/uudis- ja korjausrakentaminen

Puhelin 050 567 7037

40x440

Kati Kumpumäki

Muotoilija

Muotoilualan artenomi, 2000 Pohjois-Savon AMK
Rakennusarkkitehtiopiskelija, Savonia AMK
Suunnittelijaluokitus SKOL 04

Puhelin 050 595 3323

40x440

Helena Aronen

Arkkitehti SAFA

Arkkitehti, 1988 Tampereen teknillinen korkeakoulu
Suunnittelijaluokitus SKOL 02
Suunnittelijapätevyys poikkeuksellisen vaativa/uudis- ja korjausrakentaminen

Puhelin 040 745 4260

40x440

Tanja Holma

Rakennusarkkitehti

Rakennusarkkitehti AMK, 1996 Pohjois-Savon AMK
Suunnittelijaluokitus SKOL 03
Suunnittelijapätevyys vaativa/uudis- ja korjausrakentaminen

Puhelin 050 382 6054

40x440

Tiina Eskel-Mustonen

Suunnittelija, RI (AMK)
Rakennusinsinööri AMK, 2005 Savonia AMK
Suunnittelijaluokitus SKOL 04
Suunnittelijapätevyys vaativa/uudis- ja korjausrakentaminen

Puhelin 050 412 0060

40x440

Raili Hakkarainen

Suunnitteluavustaja

Rakennuspiirtäjä, 1981 Rakennustekniikan opisto
Suunnittelijaluokitus SKOL 05

Puhelin 050 595 0419

Arkkitehtitoimisto ON Oy

Arkkitehtitoimisto ON Oy

Snellmaninkatu 2A
70100 KUOPIO
Puhelin 050 595 0419

Arkkitehtitoimisto ON Oy | Snellmaninkatu 2A, 70100 KUOPIO | Puhelin 050 595 0419