Arkkitehtitoimisto ON Oy  |  Itkonniemenkatu 13 A 70500 KUOPIO  |  Puhelin 050 595 0419  |  etunimi.sukunimi@arktsto.fi

40x440

Olli Nieminen

Arkkitehti, SAFA

Arkkitehti, 1989 Oulun yliopisto
Suunnittelijaluokitus SKOL 01
Suunnittelijapätevyys poikkeuksellisen vaativa/uudis- ja korjausrakentaminen

Puhelin 050 567 7037

40x440

Kati Kumpumäki

Muotoilija

Muotoilualan artenomi, 2000 Pohjois-Savon AMK
Rakennusarkkitehtiopiskelija, Savonia AMK
Suunnittelijaluokitus SKOL 04

Puhelin 050 595 3323

40x440

Helena Aronen

Arkkitehti SAFA

Arkkitehti, 1988 Tampereen teknillinen korkeakoulu
Suunnittelijaluokitus SKOL 02
Suunnittelijapätevyys poikkeuksellisen vaativa/uudis- ja korjausrakentaminen

Puhelin 040 745 4260

40x440

Tanja Holma

Rakennusarkkitehti

Rakennusarkkitehti AMK, 1996 Pohjois-Savon AMK
Suunnittelijaluokitus SKOL 03
Suunnittelijapätevyys vaativa/uudis- ja korjausrakentaminen

Puhelin 050 382 6054

40x440

Tiina Eskel-Mustonen

Suunnittelija, RI (AMK)
Rakennusinsinööri AMK, 2005 Savonia AMK
Suunnittelijaluokitus SKOL 04
Suunnittelijapätevyys vaativa/uudis- ja korjausrakentaminen

Puhelin 050 412 0060

40x440

Raili Hakkarainen

Suunnitteluavustaja

Rakennuspiirtäjä, 1981 Rakennustekniikan opisto
Suunnittelijaluokitus SKOL 05

Puhelin 050 595 0419

Arkkitehtitoimisto ON Oy

Arkkitehtitoimisto ON Oy

Itkonniemenkatu 13 A
70500 KUOPIO
Puhelin 050 595 0419

Arkkitehtitoimisto ON Oy | Itkonniemenkatu 13 A 70500 KUOPIO | Puhelin 050 595 0419