Työnkulma Kuopio

Uudisrakennusvaihtoehto asemakaavoitusta varten on valmistunut. Kiinteistöön on suunniteltu monimuotoista asumista laajuudeltaan 6100 kem2. (14.5.2018)